کاردستی مقوایی سر دایناسور تی رکس که معروف به پادشاه دایناسور های می باشد را برای شما آماده کرده ایم. با توجه به رنگ بندی متنوع محصول ، مناسب برای هر دیوار و مکانی می باشد.

قیمت باور نکردنی


دایناسور تی رکس

دایناسور تی رکس

دایناسور تی رکس

دایناسور تی رکس

دایناسور تی رکس