کاردستی مقوایی از سر بز کوهی با حالت نمایشی مستقیم آماده عرضه به شما دوستان عزیز می باشد. رنگ بندی متنوع محصول ، می تواند آن را بری محیط مختلف منزلتان شخصی سازی کرد.


بز کوهی

بز کوهی

بز کوهی

بز کوهی