کاردستی زیبای گوزن شاخدار کاملا شبیه به یک تاکسیدرمی می باشد. این کاردستی جزئیات دقیقی از یک گوزن را نشان می دهد و می توان با انتخاب یک رنگ بندی مناسب با محیط ، فضا را زیباتر نمود.


گوزن شاخدار

گوزن شاخدار

گوزن شاخدار

گوزن شاخدار

گوزن شاخدار